Коли були засновані Хижки?

Хата - картина
Хата - картина

Чимало джерел, які вдалося вивчити, дипломатично вказують на те, що Хижки були засновані на початку ХVII століття або у першій його половині. Це означає, що точних даних про рік заснування села або взагалі не збереглося, або вони приховані у ніким ще не торканих архівах козацької доби, більшість з яких, як відомо, вивезена до Росії. Відсутність задокументованої дати, щоправда, ніяк не завадила хижчанам 2010-го року відсвяткувати 400-ліття рідного  села. Тим паче, що непрямі свідчення можуть вказувати саме на початок 10-х років ХVII століття. І вже пізніше з‘ясувалося, що у книзі   «Конотопщина: час, події, долі.» (К.: ВД «Фолігрант», 2005) названо точну дату заснування Хижок!!! Як кажуть «Бінго!», «Ура!» і ганьба недолугій місцевій владі, яка не знає історії власного села! Та стривайте, давайте спробуємо розібратися. Ось що, власне, наведене в одній зі статей вищезгаданої книги.

Сотник та Печатка Ніжинського полку
Сотник та Печатка Ніжинського полку

 

…У 1688 році син Я. Лизогуба одержав село Хижки (засноване у 1623 році кролевецьким сотником Пилипом Уманцем) та села Погребки і Крапивне…

Отже, у статті (яка, до речі, не підписана жодним автором і не дає прийнятного посилання на джерела) вказується точний (!) вік Хижок та ім‘я засновника села. Що ж, тут є від чого відштовхнутися. Пилип Уманець (який нібито заснував Хижки) був помітною фігурою в козацтві 17-го століття, і відомостей про нього залишилося більш, ніж достатньо: у 1670-х роках він очолював Ніжинський полк, перед тим брав участь у багатьох кампаніях – воював з польським королем Яном Казимиром та неодноразово протистояв московській інтервенції. Наприклад, з авторитетнішого видання В.В.Кривошеї «Українська козацька старшина» можна дізнатися наступне: Пилип Уманець… ніколи не очолював Кролевецьку сотню, тому що очолював Глухівську. Мало того 1623 року до створення що Глухівської, що Кролевецької сотень залишалося ще майже три десятки років.

Сам Пилип Уманець (який походить з Правобережжя) 1623-го року, швидше за все, був ще підлітком або й взагалі дитиною, тож ніяк не міг би докласти руку до заснування Хижок. Менше з тим, оприлюднена інформація швидко розійшлася по інтернет-форумах і стала приводом для глузування з хижчанського свята 2010 року. Що, насправді, прикро, тому що безпідставно. Що ж до інших стародавніх джерел, що можуть пролити світло на те, як з‘явилися Хижки на світ, одним з найбільш цікавих виглядає «Генеральне слідство про маєтності Ніжинського полку 1729-1730 рр.», Чернігів 1901 р.

Генеральне слідство про маєтності Ніжинського полку 1729-1730 рр. та Цитата з нього
Генеральне слідство про маєтності Ніжинського полку 1729-1730 рр. та Цитата з нього

У сучасній транслітерації це має такий вигляд:


Село Хижки с давних лет была пустошь, а в диспозиции войсковой, за прежних бывших гетманов; а потом надано оную пустошь того-ж села козаку Пилипчати за службы войсковые; после ж Пилипчати владел тем селом Яков Лизогуб також за службы войсковые, за гетмана Самойловича; а по нем сын Лизогубов Ефим; а ныне владеет Андрей Лизогуб, товарищ бунчуковый, по выше-названной грамоте, з которой копия взята.

Що ми маємо з цього джерела? Принаймні, першого намісника Хижок, козака Пилипчату, а ще й те, що «це була пустош». Проте, як виявляється, не така й вже пуста була та «пустош», адже «в діспозіциі войсковой» була таки «за прєжніх гетманов». З чого варто з великою часткою вірогідності припустити, що вже на початку XVII століття Хижки вже існували як вільне козацьке поселення, можливо, як курінь, який ставав до зброї за командою тих таки «прєжніх гетманов». А козак Пилипчата отримав своє ж село в управління. Вищенаведене дещо відсуває появу села ближче до початку XVII століття, проте не може визначити більш-менш точну дату заснування Хижок. Відтак, ми продовжимо шукати. Як то кажуть, to be continued…

  • Кривошея В. В. «Українська козацька старшина». Частина третя. Книги 1. — К.: «Стилос», 2008.
  • Кривошея В. В. «Генеалогія українського козацтва. Нариси історії козацьких полків». 2-ге видання. — К.: ВД «Стилос», 2004
  • «Конотопщина: час, події, долі.» (К.: ВД «Фолігрант», 2005)
  • Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка 1729-1730 г. Василенко Н.П. Чернигов 1901
  • Бодянский О. М. Реестр всего Войска Запорожского после Зборовского договора. 1649 г. — Москва: Московский университет, 1875.
  • Окрім вказаних джерел, використаний ось цей матеріал про Пилипа Уманця. (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського)
    http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Siver/2009/MC_15.files/18.pdf

Ю. Торопчинов